Polkujuoksun maajoukkuetoimintaa ja arvokisajoukkueita koskevat valintaperusteet

Maajoukkuevalinnat ja arvokisajoukkuevalinnat

Aloitamme Suomessa organisoidun polkujuoksun maajoukkuetoiminnan.

Maajoukkuetoimintaan mukaan valitaan urheilijoita, jotka tähtäävät polkujuoksun arvokisoihin. Lisäksi arvokisoihin lähetettävään arvokisajoukkueeseen voidaan valita rajattu määrä urheilijoita myös maajoukkuetoimintaan valittujen urheilijoiden ulkopuolelta. Ensimmäiset maajoukkuevalinnat koskevat urheilijoita, jotka tähtäävät Espanjan Canfranc-Pirineosissa järjestettäviin polkujuoksun MM-kisoihin 25.-28.9.2025. Polkujuoksun MM-kisoissa kilpaillaan kahdella eri kilpailumatkalla: Short distance (noin maratonin mittainen) ja Long distance (noin 80 km:n mittainen).

Maajoukkueeseen valitaan Short distance kategoriaan enintään kolme (3) naisjuoksijaa ja kolme (3) miesjuoksijaa ja Long distance kategoriaan enintään kolme (3) naisjuoksijaa ja kolme (3) miesjuoksijaa. Nyt tehtävät ensimmäiset maajoukkueen urheilijavalinnat ovat voimassa vuoden 2025 loppuun asti. Vuodesta 2025 eteenpäin maajoukkueen urheilijavalinnat tullaan tarkistamaan kerran vuodessa kotimaisen kisakauden jälkeen, eli vuoden loppupuolella.

Maajoukkueen Short-kategorian valintaperusteet, urheilijahaku

 • ​​Maajoukkuepaikat täytetään International Trail Running Associationin (ITRA) ylläpitämän rankingpistejärjestelmän perusteella. Short distance-joukkueen valintaan käytetään ITRA:n 50km ja marathon–kategorioiden Performance index:n ranking-pisteitä. Vähimmäiskriteereinä suoralle joukkuevalinnalle on asetettu miehillä 800 pistettä, naisilla 700 pistettä.

Maajoukkueen Long-kategorian valintaperusteet, urheilijahaku

 • ​​Maajoukkuepaikat täytetään International Trail Running Associationin (ITRA) ylläpitämän rankingpistejärjestelmän perusteella. Long distance-joukkueen valintaan käytetään ITRA:n 50 mailin ja 100 km -kategorioiden Performance index:n ranking-pisteitä. Vähimmäiskriteereinä suoralle joukkuevalinnalle on asetettu miehillä 800 pistettä, naisilla 700 pistettä.
Max Moberg edusti Suomea polkujuoksun MM-kisoissa Insbruckissa 2023 Kuva: Tuomas Kari

Arvokisajoukkueen urheilijavalinnat

 • Polkujuoksun arvokisoissa (EM- ja MM-kilpailut) on kunkin maan maajoukkueen toiminnasta vastaavalla organisaatiolla mahdollisuus nimetä kullekin kisamatkalle enintään kuusi (6) urheilijaa.
 • Arvokisajoukkueeseen (polkujuoksun EM- ja MM-kilpailut) valitaan ensisijaisesti polkujuoksun maajoukkueeseen ITRA-rankingin perusteella valitut urheilijat.
 • Jäljelle jäävät arvokisajoukkueen urheilijapaikat voidaan täyttää erillisten karsintakilpailuiden tulosten perusteella.
 • Soveltuvin osin mahdollisesti jäljelle jäävät arvokisajoukkuepaikat, voidaan täyttää myös polkujuoksun MM-työryhmän harkinnan varaisesti urheilijan jättämän hakemuksen perusteella.
  • Esimerkiksi tilanteessa, jossa urheilijalla on kovia kansainvälisen tason näyttöjä, mutta ei riittäviä ITRA-rankingpisteitä tai mahdollisuuksia osallistua karsintakisoihin.
  • Hakulomake avataan Suomen ultrajuoksuliiton internet-sivuille www.ultrajuoksuliitto.fi

Vuonna 2024 järjestettävät karsintakilpailut

 • Vuonna 2024 järjestetään seuraavat karsintakilpailut:
  • Short distance-kategoria:
   • 37 km NUTS YPH 2024
   • 42 km Nuuksio Classic 2024
  • Long distance-kategoria:
   • 105 km NUTS YPH 2024
   • 70 km Nuuksio Classic 2024
 • Karsintakilpailun voittajalla on siis oikeus lunastaa itselleen paikka vuoden 2025 MM-kisajoukkueeseen myös siinä tapauksessa, että varsinaiset maajoukkuepaikat (3/matka/sukupuoli) ovat ITRA:n ranking-pisteiden perusteella jo täytetyt. Tällaisessa tilanteessa valituksi tullut urheilija vastaa arvokisamatkan majoitus- ja matkustuskustannuksista omatoimisesti.
 • Jos karsintakisan voittaja on jo valittu maajoukkueeseen ITRA-pisteiden perusteella, valitaan arvokisajoukkueeseen karsintakilpailun seuraavaksi paras juoksija.
 • Yksi karsintakisa pyritään mahdollisesti järjestämään vielä alkukesästä vuonna 2025.

Arvokisajoukkueelle myönnettävä taloudellinen tuki

 • MM-kisojen järjestäjätahon myöntämät taloudelliset avustukset jaetaan maajoukkueeseen ITRA-rankingin perusteella valittujen urheilijoiden (enintään kolme juoksijaa / kisakategoria), joukkueenjohtajan sekä joukkueen huoltajien kesken kisajärjestäjän osoittaman avustuskiintiön mukaisesti.
 • Aiempina vuosina kisajärjestäjä on osittain kattanut kilpailuiden aikaisia majoitus- ja matkakuluja kolmen (3) nais- ja miesurheilijan osalta kummaltakin kisamatkalta (pitkä ja lyhyt), sekä yhteensä 2-4 joukkueen tukihenkilön (huoltajat, joukkueenjohtaja, fysioterapeutti jne.) osalta.
 • Järjestäjien maksama tuki ei kata kaikkia matkustuskuluja, joten maajoukkueeseen valittu urheilija maksaa itse jäljelle jäävät matkakulunsa omavastuuna.
 • Maajoukkueen ulkopuolelta arvokisajoukkueeseen valitut urheilijat vastaavat arvokisamatkan majoitus- ja matkakustannuksista omatoimisesti.
 • Mikäli maajoukkuepaikkoja (max. 3 urheilijaa / kisakategoria) ei saada täytettyä ITRA:n rankingpistejärjestelmän perusteella, on myös rankingpistekriteerit täyttämättömillä urheilijoilla mahdollisuus päästä osallisiksi kilpailun järjestäjän myöntämästä taloudellisesta tuesta. Tällaisessa tilanteessa tuen myöntämisperusteena toimii ITRA:n ranking-pisteiden keskinäinen vertailu joukkueeseen maajoukkueen ulkopuolelta valittujen urheilijoiden välillä.

Valintojen aikataulusta

 • Maajoukkueeseen ITRA-rankingpisteiden perusteella valittavat ensimmäiset urheilijavalinnat julkistetaan huhtikuun 2024 loppuun mennessä.
 • Mikäli maajoukkueeseen valittu urheilija yltää ITRA:n ranking-pisteidensä perusteella molempiin kilpailukategorioihin (long ja short), on hänen tehtävä lopullinen päätös valitsemastaan kilpailumatkasta viimeistään arvokisojen järjestäjäorganisaation määräämän ennakkoilmoittautumisaikataulun loppuun mennessä.
 • Polkujuoksun vuoden 2025 mm-kisoihin valittavan arvokisajoukkueen lopullinen kokoonpano julkistetaan viimeistään kesäkuun 2025 loppuun mennessä.

Maajoukkuetoiminnan suunnitelmia vuodelle 2024

​​Maajoukkuetoiminta tulee alkuvaiheessa keskittymään erityisesti arvokisamatkojen käytännön järjestelyihin. Pyrkimyksenämme on, että saamme tulevaisuudessa myös käynnistettyä maajoukkueen omaa harjoitusleiritystä sekä muuta urheilijoiden kehitystä tukevaa ohjelmaa. Toiveenamme on myös löytää sponsorirahoitusta maajoukkuetoiminnan tukemiseksi.

​​Pyrimme lisäksi tapaamaan kotimaisten kilpailuiden yhteydessä ja esimerkiksi järjestämään niissä laadukasta yhteishuoltoa. Yhteinen toiminta kasvattaa yhteishenkeä ja hitsaa porukkaa yhteen.

​Maajoukkueelle perustetaan Whatsapp-ryhmä joukkueen sisäistä viestintää varten.

​​Antidoping-toiminta

​​Urheilija sitoutuu noudattamaan Suomen urheilun eettisen keskuksen (SUEK) antidopingsäännöstöä. Urheilija on aina itse vastuussa omista syömisistään, käyttämistään lisäravinteista ja mahdollisista lääkityksistään. Lisätietoa kielletyistä aineista ja menetelmistä löytyy SUEK:n kotisivulta https://suek.fi/

​​Maajoukkueurheilijan tulee läpäistä SUEK:n Puhtaasti Paras -koulutus sekä European Athletics:n irunclean-koulutus.

Lisätietoja ja urheilijahaku maajoukkueeseen

Urheilijahakua varten tullaan avaamaan sähköinen hakulomake ultrajuoksuliiton-internetsivustolle (ultrajuoksuliitto.fi). Hakulomakkeen täyttämistä edellytetään sekä maajoukkueeseen, että arvokisajoukkueeseen maajoukkueen ulkopuolelta valittavilta urheilijoilta viimeistään ennen lopullisen arvokisajoukkueen julkistamisajankohtaa.

Hakulomakkeen ensisijainen tarkoitus on rekisteröidä maajoukkueeseen ja arvokisajoukkueeseen valittavat urheilijat virallisesti, mutta samalla lomake antaa myös kaikille tasavertaisen mahdollisuuden pyrkiä mukaan arvokisajoukkueeseen.

Lisätietoja aiheesta antaa myös maajoukkuetyöryhmän edustaja, vuoden 2025 MM-kilpailujen Suomen joukkueenjohtaja Jussi Nokelainen jussi.nokelainen@lapha.fi

24.4.2024

Suomen polkujuoksun maajoukkuetyöryhmä: Janne Klasila, Antti Lepistö, Jussi Nokelainen, Maija Oravamäki

Aiheeseen liittyvät julkaisut

X
X